Sensör için kod yazdım fikirlerinizi öğrenebilir miyim?

Katılım
26 Eki 2018
Mesajlar
60
Tepkime puanı
4
Puanları
8
Konum
Aksaray
Sensör için kod için yazdım. Fakat şuan arduino için biraz acemi sayılırım önerileriniz var mı, şöyle yaparsan daha iyi olur diye?

Kod:
C++:
 #include <Wire.h>

 #define CTRL_REG1 0x20
 #define CTRL_REG2 0x21
 #define CTRL_REG3 0x22
 #define CTRL_REG4 0x23
 #define CTRL_REG5 0x24


 int L3G4200D_Address = 0x69; // sensörün I2C addres yeri

 float DPS_carpim = 0.0000085; // Can fine-tune this if you need to

 // Delta angles (raw input from gyro)
 int x = 0;
 int y = 0;
 int z = 0;

 // gerçek ölçümler
 float angX = 0;
 float angY = 0;
 float angZ = 0;

 // hesaplanılan önceki açı değerleri
 float p_angX = 0;
 float p_angY = 0;
 float p_angZ = 0;

 // kalibrasyon değerleri
 int gyroLowX = 0;
 int gyroLowY = 0;
 int gyroLowZ = 0;
 int gyroHighX = 0;
 int gyroHighY = 0;
 int gyroHighZ = 0;

 float kalman = 0.25;
 unsigned long pastMicros = 0;

float kalman_old_x=0;
float kalman_old_y=0;
float kalman_old_z=0;
float cov_old_x=1;
float cov_old_y=1;
float cov_old_z=1;
float kalman_calculated_x;
float kalman_calculated_y;
float kalman_calculated_z;

void setup() {

 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
 setupL3G4200D(250);
 Serial.println("L3G4200D baslatiliyor! ");
 calibrate();//kalibre et
 attachInterrupt(0, updateAngle, RISING);//açılar update olunca kesime gir, artarak
 pastMicros = micros();// geçen süre
 delay(300); //sensörü bekliyoruz
}

void loop() {


 getGyroValues();
 kalman_calculated_X();
 kalman_calculated_Y();
 kalman_calculated_Z();


 // delta zamanını hesaplama
 float dt;
 if(micros() > pastMicros) //micros() overflows every ~70 minutes
  dt = (float) (micros()-pastMicros)/1000000.0;
 else
  dt = (float) ((4294967295-pastMicros)+micros())/1000000.0;

  pastMicros = micros();
  
 // Calculate angles
 if(x >= gyroHighX || x <= gyroLowX) {
  angX += ((p_angX + (x * DPS_carpim))/2) * dt;
  p_angX = x * DPS_carpim;
 } else {
  p_angX = 0;
 }

  
 if(y >= gyroHighY || y <= gyroLowY) {
  angY += ((p_angY + (y * DPS_carpim))/2) * dt;
  p_angY = y * DPS_carpim;
 } else {
  p_angY = 0;
 }


 if(z >= gyroHighZ || z <= gyroLowZ) {
  angZ += ((p_angZ + (z * DPS_carpim))/2) * dt;
  p_angZ = z * DPS_carpim;
 } else {
  p_angZ = 0;
 } Serial.println("angX:  ");
 Serial.print(angX);
 Serial.println("kalman_calculated_X:  ");
 Serial.print(kalman_calculated_x);
 Serial.println("***********************");
 Serial.println("angY:  ");
 Serial.print(angY);
 Serial.println("kalman_calculated_Y:  ");
 Serial.print(kalman_calculated_y);
 Serial.println("***********************");
 Serial.println("angZ:  ");
 Serial.print(angZ);
 Serial.println("kalman_calculated_Z:  ");
 Serial.print(kalman_calculated_z);
 Serial.println("***********************");


 delay(10);

}

void kalman_calculated_X(){
 float kalman_new_x = kalman_old_x; // eski değer alınır
 float cov_new_x = cov_old_x + 0.50; //yeni kovaryans değeri belirlenir. Q=0.50 alınmıştır

 float kalman_gain_x = cov_new_x / (cov_new_x + 0.9); //kalman kazancı hesaplanır. R=0.9 alınmıştır
 float kalman_calculated_x = kalman_new_x + (kalman_gain_x * (angX - kalman_new_x)); //kalman değeri hesaplanır

 cov_new_x = (1 - kalman_gain_x) * cov_old_x; //yeni kovaryans değeri hesaplanır
 cov_old_x = cov_new_x; //yeni değerler bir sonraki döngüde kullanılmak üzere kaydedilir

 kalman_old_x = kalman_calculated_x;
 return kalman_calculated_x; //hesaplanan kalman değeri çıktı olarak verilir
}

void kalman_calculated_Y(){
 float kalman_new_y = kalman_old_y; // eski değer alınır
 float cov_new_y = cov_old_y + 0.50; //yeni kovaryans değeri belirlenir. Q=0.50 alınmıştır

 float kalman_gain_y = cov_new_y / (cov_new_y + 0.9); //kalman kazancı hesaplanır. R=0.9 alınmıştır
 float kalman_calculated_y = kalman_new_y + (kalman_gain_y * (angX - kalman_new_y)); //kalman değeri hesaplanır

 cov_new_y = (1 - kalman_gain_y) * cov_old_y; //yeni kovaryans değeri hesaplanır
 cov_old_y = cov_new_y; //yeni değerler bir sonraki döngüde kullanılmak üzere kaydedilir

 kalman_old_y = kalman_calculated_y;
 return kalman_calculated_y; //hesaplanan kalman değeri çıktı olarak verilir
}

void kalman_calculated_Z(){
 float kalman_new_z = kalman_old_z; // eski değer alınır
 float cov_new_z = cov_old_z + 0.50; //yeni kovaryans değeri belirlenir. Q=0.50 alınmıştır

 float kalman_gain_z = cov_new_z / (cov_new_z + 0.9); //kalman kazancı hesaplanır. R=0.9 alınmıştır
 float kalman_calculated_z = kalman_new_z + (kalman_gain_z * (angX - kalman_new_z)); //kalman değeri hesaplanır

 cov_new_z = (1 - kalman_gain_z) * cov_old_z; //yeni kovaryans değeri hesaplanır
 cov_old_z = cov_new_z; //yeni değerler bir sonraki döngüde kullanılmak üzere kaydedilir

 kalman_old_z = kalman_calculated_z;
 return kalman_calculated_z; //hesaplanan kalman değeri çıktı olarak verilir
}
void updateAngle()
{
 getGyroValues();
}

void calibrate()
{
 Serial.println("Calibrating gyro, don't move!");
 for(int i = 0; i < 200; i++) {
  getGyroValues();

  if(x > gyroHighX)
   gyroHighX = x;
  else if(x < gyroLowX)
   gyroLowX = x;

  if(y > gyroHighY)
   gyroHighY = y;
  else if(y < gyroLowY)
   gyroLowY = y;

  if(z > gyroHighZ)
   gyroHighZ = z;
  else if(z < gyroLowZ)
   gyroLowZ = z;
  
  delay(10);
 }
 Serial.println("Calibration complete.");
}

void getGyroValues() {
 byte xMSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x29);
 byte xLSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x28);
 x = ((xMSB << 8) | xLSB);

 byte yMSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2B);
 byte yLSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2A);
 y = ((yMSB << 8) | yLSB);

 byte zMSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2D);
 byte zLSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2C);
 z = ((zMSB << 8) | zLSB);
}

int setupL3G4200D(int scale) {
 //From Jim Lindblom of Sparkfun's code

 // Enable x, y, z and turn off power down:
 writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG1, 0b00001111);

 // If you'd like to adjust/use the HPF, you can edit the line below to configure CTRL_REG2:
 writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG2, 0b00000000);

 // Configure CTRL_REG3 to generate data ready interrupt on INT2
 // No interrupts used on INT1, if you'd like to configure INT1
 // or INT2 otherwise, consult the datasheet:
 writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG3, 0b00001000);

 // CTRL_REG4 controls the full-scale range, among other things:

 if(scale == 250) {
  writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG4, 0b00000000);
 } else if(scale == 500) {
  writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG4, 0b00010000);
 } else {
  writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG4, 0b00110000);
 }

 // CTRL_REG5 controls high-pass filtering of outputs, use it
 // if you'd like:
 writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG5, 0b00000000);
}

void writeRegister(int deviceAddress, byte address, byte val)
{
  Wire.beginTransmission(deviceAddress); // I2C aktarımı başlatılıyor
  Wire.write(address); //registerin yazılacak adresi belirleniyor   
  Wire.write(val); // istenilen değer yazılıyor  
  Wire.endTransmission(); // I2C aktarımı durduruluyor 
}

int readRegister(int deviceAddress, byte address)
{
  int v;
  Wire.beginTransmission(deviceAddress);// I2C aktarımı başlatılıyor
  Wire.write(address); //registerin yazılacak adresi belirleniyor 
  Wire.endTransmission(); // I2C aktarımı durduruluyor
  Wire.requestFrom(deviceAddress, 1); // adresten bir bayt okunuyor

  while(!Wire.available()) {
    // bekleniyor
  }
  v = Wire.read();
  return v;
}
 
Üst